Trải nghiệm - Hoạt động SPIN cho người mới

Trải nghiệm - Hoạt động SPIN cho người mới

Nội dung khuyến mãi

  1. Áp dụng loại trò chơi nhất định, cứ 100 lần vòng quay nhận 10K
  2. Hệ thống sẽ chọn 1 game bất kỳ cho người chơi
  3. Thời tian sự kiện trong 48 tiếng đồng hồ, tính từ lúc người chơi đăng ký tài khoản, quá thời gian sẽ tự kết thúc sự kiện
  4. Ngay sau khi đăng ký tài khoản nhận 50K khuyến mãi, Phần "nhiệm vụ" sẽ hiển thị trò chơi đó
  5. Phù hợp điệu kiện trên, hệ thống tự động cập nhật phần thưởng vào ví người chơi

Điều kiện rút tiền : 8 bội cược